Vyhrazujeme si veškeré právo kdykoliv měnit obsah baíků, či je úplně rušit. Také si vyhrazujeme právo Vám kdykoliv jakýkoliv zakoupený balíček odebrat. Nákupy jsou zprostředkovány společností CraftingStore.