Negarantujeme, že po dobu trvání VIP výhod bude umožněn přístup na server.

Vyhrazujeme si právo na okamžitou úpravu VIP výhod bez předchozího upozornění.

Při porušení pravidel serveru si vyhrazujeme právo odebrat rank bez nároku na náhradu. VIP neslouží jako ochrana před tresty (ban, kick, mute...).

Nákupy jsou zprostředkovány společností CraftingStore.